Mediator Mikos

Mediator Płock

Nie ulega wątpliwości, że aby rozwiązać skomplikowany spór należy dokonać rzetelnej identyfikacji stanowisk oraz poglądów każdej ze stron. Wówczas możliwe jest odnalezienie punktów przecięcia i ustalenie kroków mających na celu ustanowienie konsensusu. Nasz mediator zadba o właściwą atmosferę oraz wdroży optymalne sposoby komunikacji, co znacznie zwiększy szanse na wygaśnięcie sporu. Nasze usługi dedykujemy przede wszystkim osobom z miasta Płock. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym mediatorem.

Nazwa firmy: Mediator Mikos

Adres: ul. Graniczna 54/1, 09-402 Płock, mazowieckie

Telefon: 534-111-000

Strona internetowa:


Mapa dojazdu: