Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Janusz Łukasz Gągolewski

https://www.komornik-gagolewski.pl/

Janusz Łukasz Gągolewski jest komornikiem sądowym działającym przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Jako funkcjonariusz publiczny, jego głównym zadaniem jest pełnienie różnorodnych obowiązków związanych z egzekwowaniem postanowień sądowych i zapewnianiem ochrony prawnej w ramach procesów prawnych. Komornik Sądowy Janusz Łukasz Gągolewski prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, które mają na celu wykonanie orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń finansowych i niefinansowych. Jego działalność obejmuje również doręczanie korespondencji sądowej oraz wykonywanie innych czynności proceduralnych.

Nazwa firmy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Janusz Łukasz Gągolewski

Adres: Dolna Wilda 14/23, 61-552 Poznań, wielkopolskie

Telefon: 662918255

Strona internetowa:


Mapa dojazdu: