BRI Wyceny

Wycena nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zabudowane to grunty wraz z częściami składowymi, którymi najczęściej są budynki – domy i pomieszczenia gospodarcze. W tym przypadku wycena nieruchomości musi uwzględnić położenie, dostępność komunikacyjną oraz infrastrukturę techniczną działki. Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego BRI Wyceny w Bydgoszczy przeprowadziło setki tego typu wycen na terenie kraju, do każdej przystępując z należytą starannością i dokładnością. Zapraszamy do kontaktu z naszym rzeczoznawcą: BRIwyceny.pl, tel. 660 796 397.

Nazwa firmy: BRI Wyceny

Adres: ul. Kasztanowa 32/25, 85-605 Bydgoszcz, pomorskie

Telefon: 660 796 397

Strona internetowa:


Mapa dojazdu: