Agencja Obsługi Nieruchomości Konsulting Ewa Kaczor

Ekspertyzy dendrologiczne

Ekspertyza dendrologiczna oferowana przez Agencję Obsługi Nieruchomości Konsulting Ewa Kaczor pozwala na ocenę stanu zdrowotnego drzew znajdujących się zarówno na posesjach prywatnych, jak i w parkach czy innych miejscach publicznych. Dzięki skrzętnemu ustaleniu stanu zagrożenia pomagamy zapobiegać wypadkom i uszkodzeniom związanym z niekorzystnym stanem zieleni. Oferujemy także nasze usługi przy pracach inwestycyjnych wymagających wycinki drzew oraz przy waloryzacji parków zabytkowych.

Nazwa firmy: Agencja Obsługi Nieruchomości Konsulting Ewa Kaczor

Adres: ul. Mickiewicza 6, 21-450 Stoczek Łukowski, lubelskie

Telefon: (25) 631 77 77

Strona internetowa:


Mapa dojazdu: